Contributie

Als lid ben je contributie verschuldigd. Wij doen ons best om de contributie zo laag mogelijk te houden. Om onze contributie laag te kunnen houden en om onze leden een prettige, veilige omgeving te bieden met goede activiteiten is jaarlijks veel geld nodig. Enerzijds wordt dit mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers, anderzijds ontvangen wij een deel van onze inkomsten uit contributie en subsidie. Het grootste deel van onze inkomsten komt echter uit het ophalen van oud papier in de wijk Zanddonk.
De contributie wordt per kwartaal automatisch van uw rekening geïncasseerd, de incasso vindt plaats omstreeks de eerste dag van ieder kwartaal.

Elk jaar wordt de hoogte van de contributie herzien. Een aanpassing van de contributie wordt altijd voorgelegd tijdens de ouderochtend.

SpeltakContributie 2023/2024 per kwartaal
Bevers€ 41,14
Welpen J+M€ 43,14
Scouts€ 45,14
Explorers€ 46,14
Pivo’s€ 31,14
Leiding